Find Player
Enjoying the stats? Go Premium
Please note PC teammates tracking has been active since December 29th, 2021, console tracking started on June 13th, 2022. The data shown on this page is only relevant to the last 120 days.

Played With Recently

Player Name
Sessions Together RP Season K/D Season Win % Last Session
FreakLinnyx
38 0 0.98 49% Nov 30
iNxT-_Cry
37 0 1.21 66% Nov 30
Talleszinhu
28 0 1.03 69% Nov 30
zFanfarrao
21 0 1.37 76% Dec 01
zMxnezes
16 0 1.27 79% Nov 30
ilLuuKzz
14 0 1.65 80% Nov 30
Scrzmm
12 0 1.26 50% Nov 09
zSxMuKa
11 0 0.79 33% Nov 30
OmG_ITzMucat_
9 0 1.05 49% Nov 09
zGonzaaGoomez
9 0 2.12 89% Nov 25
ImTheStorm--
7 0 0.99 48% Nov 09
y_T-e-t-y
7 0 0.93 52% Nov 18
MrTheHost
6 0 1.38 52% Nov 30
bru792no
6 0 1.41 66% Nov 18
iTz_B4SSEG1O_G
4 0 0.46 33% Nov 30
Mk1tavida_-_-
4 0 2.00 100% Nov 01
zManogu76
4 0 3.00 87% Nov 24
FrexzyTrom
4 0 1.48 63% Nov 01
zTheGoddesz_
4 0 1.57 63% Nov 01
iFrooxtzin
4 0 0.99 48% Nov 11
Brenda-DuarteS2
3 0 1.23 34% Nov 16
M4XS00TER-ONE
3 0 1.27 50% Nov 16
zLukKas3_
3 0 0.52 45% Nov 25
Viioletta2k
3 3,676 0.41 56% Nov 14
GonzzaGomezz
3 0 0.12 47% Nov 14
MichelinhaOnFire
3 0 0.11 38% Nov 16
WilsonLucky
3 0 0.86 56% Nov 24
FEIJJO
3 0 1.31 53% Nov 17
YoO-_-MT_-
3 0 0.79 36% Nov 14
B-o--z-a-K
3 0 1.06 56% Nov 19
dz7_biel
2 0 1.06 0% Oct 29
ThainanSilenCer
2 0 1.10 50% Nov 09
WolfangRichthofe
2 0 0.83 42% Nov 25
zTREVAHz_z
2 0 1.06 53% Nov 30
Zk_Jan
2 0 0.65 40% Nov 30
zBlack-IceHx-
2 0 1.05 50% Nov 24
zCallEverBr_
2 0 2.23 88% Nov 30
l-SNIPER-FPS-l
2 0 1.47 53% Nov 01
iTsGorda0
2 0 1.39 59% Oct 14
xS_3_x_yC_a_k_e
2 2,499 0.90 51% Oct 15
robertxnn_-
2 0 1.71 67% Nov 30
LilianFogosa
1 0 1.33 47% Nov 10
MateiVoceFacil_-
1 0 1.03 41% Oct 24
iWraithHillBilly
1 0 1.27 32% Nov 25
ShareCODBO3
1 0 0.88 33% Nov 25
VINY_SC
1 0 0.98 38% Nov 09
dxmonzz7
1 0 1.07 59% Nov 24
FelFoxy
1 0 1.02 52% Nov 24
vSyyckk
1 0 1.24 47% Nov 25
Thii_Jazzo
1 0 0.93 40% Nov 28
Soled_By_McPoze
1 0 0.88 60% Oct 13
LukKas_0
1 0 0.74 49% Nov 18
Goi2k
1 0 1.11 52% Oct 11
VhgBrothers
1 0 1.44 51% Nov 17
Show551TunicTime
1 0 0.60 55% Nov 17
SnowTheChampion
1 0 0.93 63% Nov 22
temp-751512
1 0 0.81 50% Nov 24
BatoreTrom
1 0 1.21 52% Oct 25
xOuTLaW-SOA
1 3,579 1.76 58% Oct 26
TXC_SOfluxo77
1 0 1.10 52% Oct 14
FILHO_DA_FINKA
1 0 0.35 38% Oct 14
Get the app and more!
Get it on Google Play