Find Player
Enjoying the stats? Go Premium
Please note PC teammates tracking has been active since December 29th, 2021, console tracking started on June 13th, 2022. The data shown on this page is only relevant to the last 120 days.

Played With Recently

Player Name
Sessions Together RP Season K/D Season Win % Last Session
Talleszinhu
16 0 1.33 0% Nov 30
zFanfarrao
14 0 1.50 88% Dec 01
zSxMuKa
10 0 0.79 33% Nov 30
ilLuuKzz
8 0 1.42 59% Nov 30
zMxnezes
8 0 0.75 100% Nov 30
FreakLinnyx
6 0 0.99 46% Nov 30
MrTheHost
4 0 1.36 51% Nov 30
iTz_B4SSEG1O_G
4 0 0.66 43% Nov 30
zManogu76
4 0 1.50 100% Nov 24
zGonzaaGoomez
3 0 2.12 89% Nov 25
WilsonLucky
3 0 1.20 40% Nov 24
iNxT-_Cry
3 0 1.28 50% Nov 30
zTREVAHz_z
2 0 1.02 50% Nov 30
Zk_Jan
2 0 0.78 44% Nov 30
zBlack-IceHx-
2 0 0.80 58% Nov 24
robertxnn_-
2 0 1.83 64% Nov 30
iWraithHillBilly
1 0 1.21 29% Nov 25
ShareCODBO3
1 0 0.92 38% Nov 25
zLukKas3_
1 0 0.63 47% Nov 25
iHxlly-
1 0 1.00 68% Nov 24
FelFoxy
1 0 1.02 52% Nov 24
WolfangRichthofe
1 0 0.83 42% Nov 25
vSyyckk
1 0 1.25 46% Nov 25
Thii_Jazzo
1 0 0.98 50% Nov 28
zCallEverBr_
1 0 0.93 70% Nov 30
temp-751512
1 0 1.28 62% Nov 24
Get the app and more!
Get it on Google Play